Kontakt

kontakt

NOVESTA – CZ s.r.o. 
Elišky Krásnohorské 134/9 
110 00 Praha 1 
CS

IČO: 46347127 
IČ DPH: CZ46347127

DIČ: CZ46347127

Číslo účtu: 262595454/0300

Kontakty

NOVESTA, a.s.
 

 
Eshop
TEL. +420 228 881 232 
eshop@novesta.sk
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Miroslav Záluzský

zaluszky@novesta.sk


 
Vedúci mzdovo-personálneho oddelenia Mgr. Jozef Petro
+421 903 241 930+421 903 241 930
jozef.petro@novesta.sk
Vedúci referent nákupu Simona Karaková
+421 902 969 898+421 902 969 898
simona.karakova@novesta.sk
Vedúci Novesta dizajn MgA. Lukáš Belianský
+421 902 969 896+421 902 969 896
lukas.beliansky@novesta.sk
Obchodný referent export (francúzsky a anglicky hovoriaci) Ing. Gabriela Švecová
+421 903 277 043+421 903 277 043
gabriela.svecova@novesta.sk
Obchodný referent export (anglicky hovoriaci) Ing. Juraj Kopčan
+421 903 235 977+421 903 235 977
juraj.kopcan@novesta.sk
Obchodný referent značky NOVESTA Ing. Gabriela Boboková
+421 902 969 850+421 902 969 850
gabriela.bobokova@novesta.sk
Obchodný referent export (anglicky hovoriaci) Bc. Marek Magát
+421 903 256 440+421 903 256 440
marek.magat@novesta.sk
Obchodný referent pre Slovenskú a Českú Republiku Patrícia Krivošíková
+421 902 969 842+421 902 969 842
patricia.krivosikova@novesta.sk
OUTLET STORE - Podniková predajňa NOVESTA, a.s. Mária Kotesová
+421 902 969 872+421 902 969 872
maria.kotesova@novesta.sk
 
 
NOVESTA-CZ

 
Gabriela Bobokova
+421 902 969 850
+420 774 645 645
gabriela.bobokova@novesta.sk
 
 

 
 
NOVESTA svet
 

 

 
Obchodný zástupca pre Veľkú Britániu
Pablo Holland 
Five 0 Five  Agency 
pablo@five0five.co.uk
Tel.: +44 (0)7813 882919
 
http://www.five0five.co.uk/
Obchodný zástupca pre Severnú Ameriku
Bloodworth  & Co
grant@bloodworthandco.com
bloodworthandco.com
Tel:: +1 310 409 5529
Obchodný zástupca pre South Africa

Partisan Trading Company
Bruce Whiffler
Tel:+27 83 5310221
Email: bruce@shoedog.co.za
bruce.whiffler@novesta.sk