OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochranu v maximální možné míře.

Správce:

Topánky E-shop, s.r.o., se sídlem Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 685 913, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č. 10594 / B, email: eshop@novesta.sk, Tel: +421 233 006 793

Dotčená osoba:

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, zejména naši zákazníci a další návštěvníci našeho e-shopu.

E-shop:

Internetový obchod umístěný na webových stránkách www.novesta.cz.

Osobní údaje, které zpracováváme:

Osobními údaji jsou nejen jméno, příjmení, datum narození, ale také veškeré informace a charakteristiky, které lze použít k identifikaci fyzické osoby. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování, a to následovně:

  • e-mailová adresa,
  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa (ulice, poštovní směrovací číslo, obec, PSČ, země),
  • telefonní číslo,
  • přihlašovací údaje k registrovanému účtu (pouze v případě, že se zaregistrujete),
  • informace o návštěvě a prohlížení webových stránek,
  • IP adresa,
  • údaje o nákupech a slevách: zakoupené zboží, cena zakoupeného zboží, místo, datum a čas nákupu, údaje o poskytnutých slevách,
  • údaje ze souborů cookies.

Soubory cookies:

Správce používá na e-shopu soubory cookie. Souhlas s používáním souborů cookie můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka v liště, která se automaticky zobrazí při návštěvě e-shopu.

Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které e-shop ukládá do Vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Cookies používané Správcem umožňují e-shopu rozpoznat Vás a následně Vám zpřístupnit požadovanou službu. Prostřednictvím cookies může e-shop také zaznamenávat nastavení Vašeho prohlížeče, Vámi preferovaný jazyk apod. Vaše budoucí návštěva e-shopu tak může být rychlejší a pohodlnější. Bez cookies by bylo prohlížení e-shopu složitější a jeho funkčnost by nemusela být bezchybná. Cookies pomáhají Správci neustále zlepšovat a rozvíjet nabídku a nastavení svých služeb a přizpůsobovat je vašim preferencím a potřebám. Soubory cookies mohou být použity k analýze a statistickému vyhodnocování využívání služeb a reklamy na e-shopu a následnému zlepšování jeho obsahu, funkčnosti nebo designu, jakož i k efektivnějšímu a relevantnějšímu cílení marketingové komunikace.

Jak mohu spravovat a mazat soubory cookies?

Internetové prohlížeče obvykle automaticky přijímají soubory cookies ve výchozím nastavení. Informace o jednotlivých prohlížečích a způsobu nastavení souborů cookies naleznete na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com
Safari: https://www.apple.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
http://www.allaboutcookies.org/ 

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme za účelem dodání objednaného a zakoupeného zboží a výrobků, uplatnění reklamace, vrácení zboží a kupní ceny, komunikace s Vámi a zasílání zásilek. Poskytnutí údajů za tímto účelem je nezbytné k plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřeli, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Marketing. Za právní základ zpracování osobních údajů pro marketingové účely lze považovat oprávněný zájem nás jako Správce, zejména zájem informovat Vás o našich produktech a službách za účelem podpory jejich prodejnosti. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Cookies: e-shop používá soubory cookies zejména pro účely základního měření návštěvnosti e-shopu a vytváření personalizované reklamy, která usnadňuje následné poskytování služeb a zlepšuje uživatelský komfort. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas dotčených osob se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Vaše osobní údaje mohou být předmětem automatizovaného rozhodování a profilování. Předávání Vašich údajů do třetích zemí se nepředpokládá. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo po dobu, kterou vyžadují zákony nebo předpisy platné pro správce údajů, např. obchodní a daňové archivační povinnosti, nebo po dobu povolenou, např. pro účely zajištění důkazů. Po ukončení účelu zpracování (např. po ukončení Vaší účasti v e-shopu nebo odhlášení z odběru newsletteru pro elektronickou poštu) nebo po uplynutí zákonné lhůty budou Vaše osobní údaje standardně vymazány v souladu se zákonem nebo bude omezeno jejich zpracování, např. zablokování Vaší e-mailové adresy pro reklamní účely při odhlášení z odběru newsletteru nebo omezení zpracování v rámci zákonných obchodních a daňových archivačních povinností.

Jste povinni nám poskytnout osobní údaje?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud však osobní údaje neposkytnete, je možné, že nebudete moci využívat výhod nebo Vám nebude objednané zboží odesláno a doručeno - neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit naši schopnost řádně plnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Komu budou vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje zpřístupníme zaměstnancům Správce pro stanovené účely. Našim dodavatelům údaje zpřístupňujeme pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení účelu zpracování. Mezi naše dodavatele patří: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, poskytovatelé sociálních sítí a poskytovatelé poštovních a spedičních služeb.


Správce informuje dotčené osoby, že zpracováním osobních údajů pověřuje následujíci subjekty:

a) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - za účelem využívání poštovního systému edrone.me, který slouží k zasílání newsletteru,
b) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - pouze pro marketingové účely prostřednictvím e-mailu, sms, kampaní na sociálních sítích, které Správce spustil nebo označil pomocí systému edron.me.

Práva

Jako Dotčená osoba máte následující práva, která můžete uplatnit za podmínek stanovených platnými právními předpisy:

• právo na přístup k osobním údajům,

• právo na opravu,

• právo na výmaz,

• právo na omezení zpracování,

• právo na přenositelnost údajů,

• právo vznést námitku proti zpracování - pokud zpracování osobních údajů probíhá pro účely oprávněných zájmů naší společnosti jako Správce údajů, zejména pro marketingové účely,

• právo odvolat souhlas - pokud jste udělili souhlas se zpracováním,

• právo podat návrh na zahájení řízení.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3220, e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami nebo platnými právními předpisy.

Způsob uplatnění Vašich práv

Svá práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu Správce, elektronicky na e-mailovou adresu: eshop@novesta.sk nebo osobním podáním žádosti v sídle společnosti.