OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ( "ZÁKON")

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochranu v maximální možné míře.

Provozovatel:

Topánky E-shop, s.r.o., se sídlem Grösslingova 4, IČ: 35 685 913, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Sro, Vložka č. 10594 / B, email: info@topanky.sk, Tel: +421 233 006 793

Osobní údaje které zpracováváme:

Osobní údaje nejsou jen jméno, příjmení, datum narození, ale i jakékoliv informace a charakteristiky na základě kterých lze určit fyzickou osobu. Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu jejich zpracování, a to následovně:

-     Emailová adresa,
-     Jméno a příjmení,
-     Poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát)
-     Telefonní číslo
-     Údaje o přihlášení na zaregistrované konto (pouze v případě pokud se zaregistrujete),
-     Údaje o návštěvě a prohlížení webu,
-     IP adresa,
-     Údaje o nákupech a slevách: zakoupené zboží, cena zakoupeného zboží, místo, datum a čas nákupu, údaje o poskytnutých slevách.
-     Údaje ze souborů cookies;

Soubory cookies.

Provozovatel používá na webové stránce (e-shopu) www.novesta.cz cookies. Souhlas s používáním souborů cookies můžete udělit zakliknutím příslušného políčka v liště, která se vám automaticky zobrazí při návštěvě této webové stránky (e-shopu).

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka (e-shop) www.novesta.cz ukládá do počítače, mobilu nebo jiné zařízení. Cookies používané Provozovatelem umožňují webové stránce (e-shopu) rozpoznat vás a následně vám zpřístupnit požadovanou službu. Prostřednictvím cookies může webová stránka (e-shop) zaznamenat také nastavení vašeho internetového prohlížeče, jazyku, který upřednostňujete apod. Vaše budoucí návštěva webové stránky (e-shopu) tak může být rychlejší a komfortnější. Bez cookies by prohlížení webové stránky (e-shopu) bylo komplikovanější a její funkčnost by nemusela být bezchybná. Cookies pomáhají Provozovateli neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení svých služeb a přizpůsobovat jejich právě vašim preferencím a potřebám. Na základě cookies lze analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání služeb a inzerce na webové stránce (e-shopu) a následně vylepšovat její obsah, funkčnost či design, jakož i efektivnější a relevantnější cílit marketingovou komunikaci.

Jak spravovat a vymazat cookies?

Internetové prohlížeče obvykle automaticky přijímají cookies již v předdefinovaném nastavení. Informace o jednotlivých internetových prohlížečích a o způsobu nastavení cookies naleznete na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com
Safari: https://www.apple.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
http://www.allaboutcookies.org/

Na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje:

Osobní údaje, které jste nám poskytli zpracováváme na účel využívání výhod, poskytování slev při nákupech, uplatňování reklamací, výměny zakoupeného zboží, komunikaci s vámi, zasílání balíků. Osobní údaje zpracováváme na základě podpisu tohoto souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování, nebo pokud to předpokládají zákony nebo předpisy platné pro Topánky E-shop, s.r.o., např. obchodní a daňové archivační povinnosti nebo pokud je to povoleno např. pro účely zajištění důkazního materiálu. Po zániku účelu zpracování (např. Při ukončení vaší účasti na www.novesta.cz nebo při odhlašování odebírání newsletteru pro elektronickou poštu) nebo po uplynutí zákonem předepsané lhůty se vaše osobní údaje standardně smažou v souladu s právními předpisy nebo se omezí jejich zpracování, např . zablokování vaší e-mailové adresy pro reklamní účely při odhlášení abonovanej newsletterové služby, nebo se omezí zpracování v rámci zákonných obchodních a daňových archivačních povinností. Zpracování osobních údajů pro splnění zákonné povinnosti Topánky E-shop, s.r.o., např. splnění zákonných archivačních lhůt vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) Zákona a zajištění důkazního materiálu vyplývá z § 13 odst. 1 písm. f) Zákona.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžete využívat výhod nebo vám nebude možné odeslat objednávku, kterou Topánky E-shop, s.r.o. obdrží prostřednictvím e-shopu nebo sociálních sítí.

Zatímco budou vaše osobní údaje sdílené?

Vaše osobní údaje zpracováváme v maximální míře interně v rámci Topánky E-shop, s.r.o.. Údaje poskytujeme naším dodavatelem pouze pokud je to nezbytné k dosažení účelu zpracování. Mezi naše dodavatele patří: poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, poskytovatelé sociálních sítí a poskytovatelé poštovních a zasilatelských služeb.

Provozovatel informuje uživatele/zákazníky, že zpracováním osobních údajů pověřuje tyto subjekty:

a) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - za účelem používání poštovního systému edrone.me, který se používá k zasílání newsletteru,
b) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - pouze pro marketingové účely prostřednictvím e-mailu, sms, kampaní na sociálních sítích spuštěných nebo označených provozovatelem pomocí edronu Systém.

Práva

Jako "dotyčná osoba" máte podle Zákona následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům (§ 21 Zákona),

• právo na opravu (§ 22 Zákona),

• právo na vymazání (§ 23 Zákona),

• právo na omezení zpracování (§ 24 Zákona),

• právo na přenositelnost údajů (§ 26 Zákona),

• právo namítat zpracování (§ 27 Zákona),

• právo odvolat souhlas (§ 14 odst. 3 Zákona),

• právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 Zákona.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraniční 12 820 07, Bratislava 27) pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.

Způsob uplatňování práv

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu Topánky E-shop, s.r.o., elektronicky na emailovou adresu: info@topanky.sk nebo osobním podáním žádosti v sídle společnosti. Při žádostech zejména o přístup a přenos vašich osobních údajů jsme povinen ověřit vaši totožnost a to nahlédnutím dokladu totožnosti s fotografií. Z tohoto důvodu je takové žádosti lze podávat pouze osobně v sídle společnosti. Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovědět bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech je lhůta prodloužena o další dva měsíce.

Nahoru
Dolů